img1 img2 img3
RBD :  portretl : : profil : : program : : news : : kontakt
German Polish English Russian
 
Każdy projekt posiada własną specyfikę i jest indywidualnie opracowywany.


W zależności od charakteru projektu, dobierany jest do jego obsługi odpowiedni zespól (team) specjalistów. Pomimo różnicy miedzy projektami, można wyróżnić ogólnie następujące fazy i kroki jego realizacji:

Faza I
 • Nawiązywanie kontaktów
 • Ustalenie celów i sposobów współpracy
 • Planowanie i organizacja projektu

Faza II
 • Badania i analizy
 • Zbieranie informacji
 • Prezentacje
 • Wspólna analiza wstępna

Faza III
 • Szczegółowa analiza
 • Samodzielna i kolektywna analiza glówna
 • Wybór krótkoterminowych kroków realizacji, bez uszczuplaniadługoterminowych celów

Faza IV
 • Ustalenie strategii
 • Rozwój i uszczegółowienie strategii oraz wywodzących się z tego rozwiązań przy udziale kreatywnej grupy i doradcy

Faza V
 • Wprowadzanie
 • Ustalenie wytycznych
 • Wybór partnera do kooperacji
 • Jednoznaczne ustalenie zadań i terminów
 • Kontrola rozwoju projektu

W zależności od wyznaczonego celu, niektóre fazy mogą być zredukowane lub pominięte.

 
RBD :  portretl : : profil : : program : : nows : : kontakt