img1 img2 img3
RBD :  portret : : profil : : program : : news : : kontakt
German Polish English Russian
 
Portret


Nie przetrwają Ci, którzy są najsilniejsi bądź najinteligentniejsi, lecz Ci, którzy posiadają umiejętności dopasowywania się - to salowa Charlsa Darwina, które stały się inspiracja do założenia w roku 1999 firmy Ritter Business Development. Nadal są one naszym mottem i są podstawa do wcielania w życie wymagań klientów uwzględniając teorie dopasowywania się.

Ritter Business Development stosując zasadę one-stop-shop wspiera firmy w poszukiwaniu i rozbudowie możliwości umiędzynarodowienia firm i ich ekspansji na rynki Europy Zachodniej. Od początku istnienia firmy fokusem jest transfer nowych technologii i wiedzy. Ritter Business Development współpracuje z międzynarodowymi partnerami, utrzymuje kontakty ze światem biznesu, nauki i polityki w Niemczech. To interdyscyplinarne podejście, nasze interkulturowe kompetencje oraz permanentny transfer know-how tworzą wyjątkowo szeroki wachlarz usług. W zależności od Państwa potrzeb możemy wspieramy ekspandująca firmę we wszystkich procesach - począwszy od koncepcji i konsultacji skończywszy na zarządzaniu projektem w określonym rejonie.

Do naszych najnowszych referencji należą długoterminowe i zakończone sukcesem projekty, które przeprowadziliśmy dla następujących firm: Wirecard AG [www.wirecard.com], Strato AG [www.strato.de], Credit Agricole Schweiz [www.ca-suisse.com] oraz NoemaLife GmbH [www.noemalife.de].

Istotna faseta w podejściu Ritter Business Development to realizowanie projektów mających na uwadze cele socjalne. Należą do nich inicjatywy:
  • Niemiecko-polskie konferencje poświecone tematyce nowych technologii
  • Wystawa malarstwa polskiego w Berlinie ,,Kunstbrücke - Sztuka buduje pomost"
  • World Cup Camping -trzytygodniowe spotkanie w Niemczech/Hessen tysiąca młodych kibiców z 36 krajów podczas Piłkarskich Mistrzostw Świata
  • Liczne miejsca praktyk dla polskich studentów i absolwentów

www.oeforum.de
www.worldcupcamping.com

Tradycja biznesowa założycielki firmy Viktorii Ritter wywodzi się z rodzinnej polskiej firmy, aktywnej w latach 50 na rynku prywatnym, jeszcze w warunkach socjalistycznego systemu. Viktoria Ritter zebrała bogate i różnorodne doświadczenia to efekt ponad 10-letniej pracy w Polsce w zawodzie wykładowcy akademickiego oraz w Niemczech jako długoletni menadżer odpowiedzialny za business development w Europie Środkowej i Wschodniej. Posiadana gruntowna wiedza z dziedziny informatyki umożliwia Viktorii Ritter realizowanie projektów z tej branży.

 
RBD :  portret : : profil : : program : : news : : kontakt